> Social Politik - Jesus Is Precious's blog
Welcome
User:
Pass:Main page
 
 
 
Categories
 
444 * <3 ^^ Glory to Gods angels Gabriel and Michael


Show the rest..

Any comments to the blog?
Input your comment here, it will be shown below:

Name

Comment

Borgerløn i Danmark - Forsørgegrundlag til alle, uden betingelser?
2017-05-26
[Edit]
[Disable]
[Mark]
[Delete]
[To Top]
[To Bottom]
[Mail it]
[Picture tag]

[Science tag]

Borgerløn i Danmark - Skal det indføres?


Borgerløn (såkaldt basisindkomst) anses af fortalerne for en radikal reform af velfærdssamfundet, fordi den indeholder et princip om grundlæggende økonomisk tryghed for alle uanset stilling og adfærd, som vil betyde en styrkelse af individets frihed og uafhængighed både i forhold til arbejdsmarkedet, staten og det civile samfund.

Forskel til andre typer overførselsindkomstBorgerlønnen adskiller sig fra andre typer af overførselsindkomster ved at den bliver udbetalt:

- Til alle individer

- Uafhængig af anden indkomst og formue.

- Uden en arbejds- eller aktiveringspligt.Det er da smart?

De har gjort forsøg i Indien i en periode og også i Finland, givet penge til alle, for at se om det gir positiv gevinst i samfundet, for den enkelte, helbredsmæssigt, jobmæssigt mv.


Ideen at tro på ens nabo kun vil det gode.

Jeg tror der er noget korrekt i denne ide.


Alle vil gerne, hvis alle får en chance.

Desværre er økonomi og penge verdens største illusion, og den holder mange Fanget.


Økonomisk pres kan fange folk der er uden job, syge, kritisk syge mv. De kan blive fanget i eget hjem uden at kunne flytte fx. For hvordan skulle de få råd.

Mange mennesker ejer et hus de er fanget i, pga deres indtægt nu er mindre. Så enten tvangsauktion eller finde nyt arbejde, som de måske ikke kan få for tiden.

Der er tit sæson arbejde kun at få.


Dermed mister disse deres bolig, ryger i RKI mv. for livet. Selvom boligen måske kun koster 3000kr pr md at opretholde eller 4000kr


Staten kunne have interesse i at folk ikke ryger på gaden. Det kunne vi alle have.


Det gamle princip med at yde for at nyde holder ikke tror jeg på. For alle yder jo noget, af en eller anden art.
At tjene sig selv, eller andre, det bliver det samme. Den der tjener sig selv, tjener automatisk andre.Det ligger i menneskets natur at gøre noget for andre.

Når mennesker har det godt med sig selv, gør de noget for andre, samfundet.


Derfor tror jeg vi ville få mange flere kunstnere, mere kunst, kultur, mere ægte frihed og lykke i samfundet.

Hvor er lykken i dag, med alle regler og reglementer?

Der er flere regler end en kontorfunktionær kan overkomme. Hvordan skulle den arbejdsløse så kunne...


Disse regler kommer den arbejdsløse til skade tit. Og tit kan de slet ikke få kontanthjælp, pga de fx ejer hus. Dette er vanvid.

Disse ryger nu udenfor samfundet.


De er ikke dækket ind, pga de ejer et hus. Så må de sælge huset siger vores nuværende kontanthjælpssystem.

Det er iskoldt og ikke medmenneskeligt. Vores system som det er nu.Der er alt for mange regler og reglementer.
Kun et lighedssystem er noget værd.

Og det er borgerløn jo netop.

Ægte lighed til alle.

Uanset rigdom, forhold og status.


Alle skal være med.


Et grundlag så ingen dør af sult.
Men så vi kan få et dejligt samfund.


Det tror jeg på.
Tror ikke på nogen er dovne i lang tid. Det er i menneskets natur at ville være aktiv.

Dovenskab findes ikke.


Der kan være sociale problemer, misbrugsproblemer der giver dovenskab hos folk. Disse skal have professionel hjælp. Så er de ude af dovenskaben. Stofmisbrug giver tit dovenskab til folk.

Men de skal jo så i afvænning. Det er ikke pga de er onde mennesker. Deres misbrug giver dem dovenskab.


Onde mennesker er meget få imellem. Tror 95% af mennesker kun vil det gode som udgangspunkt.


Dermed kunne borgerløn fint fungere. Hvis over 70% vil det gode, vil en borgerløn endda være en kæmpe fordel. Vi sparer ressourcer til unødig administration og vanvid. Meget vrede kan vi undgå i vores samfund. Og få samfund hvor folk er taknemmelige i stedet.

Hvorfor skal vi altid være sidste land?

Hvorfor ikke være forgangsland?


Danmark er et land med hjertet på rette sted. Det burde vi kunne vise verden.


Fremfor at være nummer 3. Indien, Finland har været igang.

Se nedenstående links..Banners

Sources and references..


Flere steder i europa kører borgerløn eksperimenter. Holland, Schweiz, Finland. Skal Danmark også være med? - Basis indkomst til alle god idé ?
https://www.information.dk/udland/2016/01/tiden-moden-borgerloen

Hvordan borgerløn fungerer og hvorfor den er vigtig for samfundets lighed. Borgerløn hjemmeside.
http://basisindkomst.dk


Wikipedia fordele og ulemper ved borgerløn
https://da.wikipedia.org/wiki/Borgerl%C3%B8n
I Kategori.
Politik
Social Politik
Danmark
Dansk Politik
Lighed
Frihed og Lighed
Lighedspolitik
Socialdemokratiet?
Enhedslisten?
Alternativet
Sf?
Borgerløn i Danmark?
Er borgerløn en god ide
Borgerløn mening og betydning
Borgerløn kan erstatte kontanthjælp
Borgerløn fremfor dagpenge
Lighedssamfund
Frihed, lighed, tolerance
Hippie samfundet
Hippiernes grundværdier
Danmark er ret hippie agtigt, men ikke helt hippie alligevel. Behandler ikke alle lige.
Danmark vil gerne have hjertet på rette sted, men i pengenes navn, er vi kørt af sporet.
Tid til at være sig selv
Tid til fordybelse
Tid til kunst og kultur
Kunst og kultur samfund
Kultur samfund
Friheds samfund
Ægte frihed
Ægte lighed
Drop kontanthjælp, indfør Borgerløn
Drop dagpenge, indfør Borgerløn
Drop sygedagpenge, indfør Borgerløn
Bedre videnssamfund
Bedre uddannelser
Bedre uddannelsessamfund
Frihed til den enkelte
Tolerance samfund
Tro på det gode i den enkelte samfund
Mindre bureaukrati
Mindre offentlig administration
Mindre statskontrol
Stop overforbruget af kontrol
Et nyt Danmark?
Et nyt frit Danmark?
Et nyt Europa?Borgerløn er central del af partiet Alternativets politik pakke.


Andre lande i Europa, har allerede været igang med borgerløn: Holland, Schweiz, Finland. Schweiz skal stemme nu her om indførelse af borgerløn
2017-05-26 - Af Jesus Is Precious
 
 
Other Articles in the Category Social Politik
Borgerløn i Danmark - Forsørgegrundlag til alle, uden betingelser?
10 Grunde til at være Socialdemokrat
Venstre wants to close primary schools in whole Denmark
Socialdemocractic values... good blogs [links]
Mange lærere siger op efter reform - Folkeskolen mangler lærere
Gode socialdemokratiske politikere!
1813 rescuenumber is a disaster for our public's health. New doctor phone costs yet another life
Politiske Forslag , Livslang Socialdemokrat (Socialdemokratiet)
Hvilket parti skal jeg stemme på? (Socialdemokratiet eller Venstre)?
Uddannelse vs arbejde - I dag bliver du smidt ud hvis forsinket..Any comments to my blog?
Input your comment here, it will be shown below:

Name

CommentComments received:


No comments received for this page/article.