Få foretaget en OML-beregning

Sponsoreret

Mange producerende virksomheder vil have fordel af at få foretaget en OML beregning, for at sikrer sig, at de lever op til de gældende love indenfor deres branche. Det kan i mange tilfælde være den investering, der sparer virksomheden for en kæmpe bøde.

 

Men når man taler om OML beregninger melder der sig altid ét spørgsmål: Hvad er en OML beregning? Et spørgsmål, der vidner om, at der er alt for lidt viden på området.

 

Hvad er en OML beregning?

OML står for operationelle meteorologiske luftkvalitetsmodeller. OML er altså en atmosfærisk spredningsmodel bruges til at beregne luftforureningen fra en virksomhed og dens udbredelse i en afstand af 10-20 kilometer fra udledningsstedet.

 

Spredningsberegning med OML bruges til dimensionering af afkasthøjder, luftrensning samt tilrettelæggelse af produktion, så grænseværdien overholdes. Efter en måling modtager virksomhed en B-værdi, de skal forholde sig til.

 

Hvad måler OML?

OML beregningen måler altså på luftforurening, men luftforurening af hvad? Der kan jo spyttes mange partikler ud gennem en skorsten. En OML beregning kan derfor måle på:

 

  • Forbrændingsprodukter fra forbrændingsanlæg og kraftværker
  • Malingskomponenter og opløsningsmidler fra fx sprøjtekabiner
  • Lugt fra industri og fødevareproduktion
  • Restprodukter fra produktion

 

Særligt lugt er noget mange virksomheder slår sig på. For produktionen af visse produkter giver en voldsom gene til området omkring fabrikken. Her er altså ikke tale om en nultolerance, men en vis grænseværdi, man skal holde sig under. Det kan måles helt konkret med en OML beregning.

 

Klimavinklen

Måske har du allerede fået godkendt din virksomhed af staten, men ønsker at vide, hvor meget du egentlig forurener. Det er nemlig levet et mål for mange klimabevidste virksomheder at give tilbage til naturen, eller om ikke andet, så skåne den en lille smule.

 

Her er en OML beregning lige den rettesnor, der kan hjælpe virksomheden en grønnere retning.

Du vil måske også syntes om...